Lao News:

U.S. delivered 1,290 metric tons of rice and lentils to be used to cook school lunches for almost 90,000 primary school children in rural areas of Laos.

The United States government delivered 1,290 metric tons of rice and lentils to be used to cook school lunches for almost 90,000 primary school children in rural areas of Laos. At yesterday’s handover ceremony in Vientiane, US Ambassador Peter said, “I am so proud that despite the challenges everyone is facing during the Covid-19 pandemic, the US is continuing to support daily school lunches for primary school students in Laos. School lunches are proven to help students achieve better academic results, and to encourage higher attendance for all students, especially females and underrepresented groups. The US stands together with the people and government of Laos to support the pursuit of this country’s development goals.” The rice and lentils donated by the US government arrived in Laos this week, and will be sent to 925 primary schools across the country where the World Food Programme (WFP) supports daily school lunches.

ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ສະໜັບສະໜູນເຂົ້າສານ ແລະ ໝາກຖົ່ວລວມທັງໝົດ 1,290 ໂຕນ ທີ່ຈະນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ ສໍາລັບເດັກນ້ອຍຊັ້ນປະຖົມຈໍານວນ 90,000 ຄົນໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງປະເທດລາວ. ໃນພິທີມອບຮັບມື້ວານນີ້ #ທ່ານທູດປີເຕີ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມພູມໃຈທີ່ໃນທ່າມກາງ ພາວະວິກິດຂອງການລະບາດຂອງໄວຣັດໂຄວິດ 19, ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແກ່ວຽກງານອາຫານທ່ຽງ ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກໃນ ສປປ ລາວ. ອາຫານທ່ຽງຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ ຜົນການຮຽນຂອງເດັກນັກຮຽນດີຂຶ້ນ ແລະ ຍັງເພີ່ມອັດຕາການເຂົ້າໂຮງຮຽນ ໂດຍສະເພາະເດັກຍິງ ແລະ ຊົນກຸ່ມນ້ອຍ. ສະຫະລັດອາເມລິກາພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານລາວໃນການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ບັນລຸຜົນເປັນຈິງ’’. ເຂົ້າສານ ແລະ ໝາກຖົ່ວທີ່ສະໜັບສະໜູນ ໂດຍລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ມາຮອດປະເທດລາວໃນອາທິດນີ້ ແລະ ຈະຖືກນໍາສົ່ງໄປ 925 ໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມທົ່ວປະເທດ ທີ່ອົງການອາຫານໂລກໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ.

ທີ່ມາຂອງຂ່າວ: U.S. Embassy Vientiane

Dr. Richard Saisomorn
Dr. Richard Saisomorn, iFreedomTV: Founder & CEO. WEBMASTER : iFreedomTV; Lao Times dot com; Lao Human Rights; Rallying For Democracy of Vietnam; and Democracy Movement for Thailand - iFreeThai
https://ifreedomtv.com/