Lao News:

ວ່າດ້ວຍເຣື່ອງການຈ້າງເຂົ້າເຮັດວຽກ

ລິ້ງ ວີດີໂອ ກົດທີ່ນີ້

ວ່າດ້ວຍເລື່ອງການຈ້າງເຂົ້າເຮັດວຽກ

ບ້ານເຮົາເພີ່ນເນັ້ນພັດທະນາບ້ານເມືອງ ຈົນລືມພັດທະນາບຸກຄະລາກອນຂອງຊາດ ທາງຄອນກຣີດ ເພີ່ນສ້າງມາໃຫ້ເດັກນ້ອຍນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບມາແລ້ວ ເງີນບໍ່ເຖິງ ບໍ່ມີເສັ້ນມີສາຍ ບໍ່ໃດ້ເຮັດວຽກ ອຸກບໍ່ມີບ່ອນລະບາຍ ເອົາຫົວແດ໊ດພື້ນຫຼີ້ນໆຄາຍຄຽດ
………..ນະໂຍບາຍ…………..

ເປີດກ້ວາງໃຫ້ຊາວຕ່າງຊາດເຂົ້າມາລົງທືນໃນລາວ ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໃຂ ຕ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນລາວໃດ້ມີວຽກເຮັດ ງານທຳ ມີລາຍຮັບລາຍໃດ້ຮ່ວມ ແຕ່ ສູດທ້າຍ ພວກເຕັກນິກ ພວກກົນຈັກ ວິຊາການ ເຂົາຂົນມາແຕ່ບ້ານເຂົາຫມົດ ຍ້ອນບຸກຄະລາກອນລາວ ມັນສະຫມອງບໍ່ເຖິງ
ພວກຫົວເຖີງແນ່ກະໄປດຳນາຫມົດ ເຂົາຫາບໍ່ເຫັນ
ສູດທ້າຍ ຄົນລາວກະເປັນແຄ່ ຂີ້ຂ້າຮັບຈ້າງລາຍວັນ ໃຫ້ເຂົາຂົ່ມເຫັງ
ເງີນຄ່າຈ້າງກະນ້ອຍ ທ້າຍທີ່ສຸດ ຫນີໄປກຣີດຍາງຢູ່ໄທ ດີກວ່າໃດ້ມື້1/300฿
ບໍ່ມັກກະເລື່ອນຜ່ານ ດ່າໃດ້ແຕ່ຢ່າແຮງ ໃຜເຫັນດີກະສົ່ງເຂົ້າແນ່ເດີ ບໍ່ເກີນຄຸກບັງເຢາະ

Dr. Richard Saisomorn
Dr. Richard Saisomorn, iFreedomTV: Founder & CEO. WEBMASTER : iFreedomTV; Lao Times dot com; Lao Human Rights; Rallying For Democracy of Vietnam; and Democracy Movement for Thailand - iFreeThai
https://ifreedomtv.com/