Ukraine
U.S. News:

ພວກເຮົາຂໍປະນາມ ປູຕິນ ທີ່ໃຊ້ມາດຕະການໂຫດຮ້າຍປ່າເຖື່ອນ

ເຖິງປະຊາຊົນ ຢູເຄຣນ,

ພວກເຮົາອົງການສິດທິມະນຸສ Lao Human Rights (LaoHomLao) & iFreedomTV ຜູ້ຮັກສິດທິເສຣີປະຊາທິປະໄຕ ແລະຮັກສິດທິຄວາມເປັນມະນຸສ ຂໍປະນາມ ວາດີເມັຽ ປູຕິນ Vladimir Putin ທີ່ໃຊ້ກຳລັງທະຫານ ຫລາຍກອງພົນ ເຂົ້າໄປບຸກຣົບໃນປະເທສ ຢູເຄຣນ ທຳໃຫ້ມີການສູນເສັຽຊີວິດແລະຊັພສິນ ເກີດຂື້ນຢູ່ໃນປະເທສ ຢູເຄຣນ ຊຶ່ງເປັນເຫດການທີ່ ປະຊາຄົມໂລກພວກເຮົາບໍ່ເພີ່ງປຣາຖນາ.

ພວກເຮົາຂໍຢູ່ຄຽງຂ້າງປະຊາຊົນ ຢູເຄຣນ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ຮັກຄວາມເປັນເສຣີປະຊາທິປະໄຕ ແລະຂໍເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ປະຊາຊົນ ຢູເຄຣນ ຮັກສາຄວາມເປັນປະຊາທິປະໄຕ, ອິສຣະພາບ, ຮັກສາອະທິປະໄຕແລະຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງພວກທ່ານ ໄວ້ຕລອດກາລນານ.

ອົງການ ລາວໂຮມລາວເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ
ດຣ. ຣີຊາດ ໄຊສົມມອນ
ປະທານຮ່ວມ
February 24, 2022

laogov.com/t/topic/129

 

Dr. Richard Saisomorn
Dr. Richard Saisomorn, iFreedomTV: Founder & CEO. WEBMASTER : iFreedomTV; Lao Times dot com; Lao Human Rights; Rallying For Democracy of Vietnam; and Democracy Movement for Thailand - iFreeThai
https://ifreedomtv.com/